Kmetija Podjed

Dobrine in lepote, ki nam jih podaja narava spoštujemo, zato skupaj z družino že vrsto let obdelujemo zemljo, sodelujemo z naravo, skrbimo za živali, pridelujemo mleko ter ga predelujemo v različne mlečne izdelke. Naša Kmetija Podjed, po domače Pr` Kuharju se nahaja v vasi Olševek, ki leži na severnem delu občine Šenčur. Že knezoškof Anton Alojzij Wolf je občudoval lep razgled na okoliške hribe, polja in travnike ter prišteval Olševek med najlepše kraje na Gorenjskem.

Radi imamo domače - kmetija Podjed.

Slovenija je dežela, kjer se prepletajo hribi in doline, gore in ravnine. Narava nam je omogočila razvoj manjših kmetij, obdelovalnih površin in predelovalnih obratov, kjer Slovenci že stoletja pridelujemo in predelujemo le najbolj kakovostno hrano. Zavedati se moramo, da za kakovost in surovine ni potrebno pogledovati čez mejo. Plodovi naše zemlje, delo naših rok in spoštovanje slovenske tradicije nam daje kakovostno slovensko hrano.

Franci Podjed se spominja, da so na kmetiji že od nekdaj imeli krave in je bilo doma vedno zvrhana žlica kislega mleka, masla in skute. Vaščani so na kmetijo h Kuharjevi mami Mariji hodili po mleko in skuto. Marija je vztrajno svoje izdelke vsak dan s kolesom peljala na tržnico in prodajala. Dela je bilo vedno več, zato smo v prizidku 140 let stare hiše zgradili našo prvo majhno mlekarnico.

Franci Podjed pri delu.

Pred več kot dvajsetimi leti smo na kmetiji Pr' Kuhar odprli svoja vrata širšemu svetu in se resno lotila predelave mleka. Ustanovitelj in idejni vodja Franci Podjed je že takrat verjel, da se z dobrim in poštenim delom marsikaj naredi in da se na dolgi rok dobro delo tudi poplača. Tako se je začela naša zgodba o dopolnilni dejavnosti pridelave in predelave mleka, z leta 1991.

Radi imamo domače - kmetija Podjed.

Že v času delovanja Marije Podjed so na tekmovanjih in razstavah naši izdelki dobili razna odličja in priznanja. Vsako leto se odležimo tekmovanj Dobrote slovenskih kmetij in se vrnemo z odličji, ki potrjujejo da se trdo delo resnično splača. Z imenom Dobrote slovenskih kmetij je poimenovan obsežen vsakoletni projekt, ki teži k ohranjanju in spodbujanju domače in kvalitetne hrane.

Radi imamo domače - kmetija Podjed.
Razvoj

Danes se na naši domačiji iz vseh strani odpira dvorišče, ki se zaključi z gospodarskimi poslopji in z dvostanovanjsko hišo, ki ima v spodnjih prostorih urejeno moderno predelovalnico mleka. Na začetku smo pridelovali domače mleko, skuto, sladko smetano in kislo smetano.

Skozi leta pridobivanja izkušenj se je dejavnost razširila na izdelavo sadnih jogurtov, začeli pa smo izdelovati tudi navadni jogurt, posneti jogurt (vsebuje samo 0,8 % mlečne maščobe), mlade sire, tekoče jogurte, maslo, sirotkine napitke…

V letu 2003 smo proizvodnjo preselili v novo zgrajene prostore in letno pridelavo mleka povečali. Še vedno pridelujemo in predelujemo mleko iz domače prireje. Odkupujemo ga tudi iz okoliških kmetij ter kmetij iz Jezerskega.

Mleko

Najpomembnejše je, da so izdelki narejeni iz kakovostnega mleka ter da je postopek predelave pravilen. Mleko je zelo občutljivo živilo, ki se ob neustrezni higieni in predelavi hitro pokvari. Pomembno je, da skrbimo za čistočo in pravilno ravnanje z mlekom že ob molži. Poskrbeti moramo za osebno higieno ter higieno prostora in strojev, ki jih uporabljamo.

S ponosom naznanjamo, da smo prejemniki zaščitnega znaka Izbrana kakovost Slovenije. Proizvodi s tako oznako prinašajo potrošnikom zagotovilo da je izdelek pridelan in predelan v Sloveniji in ima specifične lastnosti, ki se nanašajo na kakovost, način pridelave in predelave, dobrobit živali, način krmljenja in podobno. Vsaj enkrat letno je izvedena tudi kontrolira s strani akreditiranih kontrolnih organov. Prav tako pa smo veseli našega sodelovanja v Mercatorjevem projektu Radi imamo domače.

Izbrana kakovost Slovenije
Radi imamo domače
Radi imamo domače - kmetija Podjed.

Vizija

Prihodnost vidimo še bolj zeleno, obsijano s sonce, s poudarkom na sodelovanju in medsebojni pomoči. Po svojih najboljših močeh se bomo trudili in še naprej izdelovali kakovostne izdelke iz kakovostnih surovin. Ponudbo bomo bogatili z našimi idejami in vašimi željami.